Algemene voorwaarden

Meedoen met Meer Bomen Nu is vrijwillig, maar niet helemaal vrijblijvend. We vragen je om onderstaande voorwaarden in acht te nemen. Zo garanderen we een prettige en correcte omgang met elkaar en met onze omgeving.

Spelregels

Meer Bomen Nu verplant kansarme zaailingen naar kansrijke plekken! Daarvoor houden we ons aan de volgende spelregels.

Als ik bomen ophaal om te planten…

 • zijn deze voor eigen gebruik. Als planter heb ik toestemming op om de betreffende plek te planten. Als particulier plant ik deze niet terug in een (beschermd) natuurgebied. 
 • verkoop ik deze boompjes nooit verder aan derden. De bomen en struiken van Meer Bomen Nu worden uitgedeeld zonder winstoogmerk en zijn niet voor commerciële handelingen bedoeld.
 • zorg ik dat het juiste stekje op het juiste plekje belandt, met de Bomenvinder!
 • lees en volg ik de plantinstructies die mij worden toegestuurd.
 • meld ik me aan voor oogst- en ophaaldagen en wacht ik netjes op mijn beurt.

Als oogster…

 • verplant ik alleen met toestemming van de terreinbeheerder.
 • doe ik mijn best om, in samenspraak met de organisatie en terreinbeheerders, alleen gezonde boompjes te verplanten
 • verplant ik alleen wat kansloos en kansarm is, zodat ik het gebied net zo mooi achterlaat als ik het aantrof.
 • laat ik geen kuilen en afval achter, zodat ik het gebied net zo mooi achterlaat als ik het aantrof.
 • werk ik veilig en met respect voor het gebied en andere vrijwilligers.

Als Bomenhub…

 • deel ik zonder winstoogmerk gratis boompjes uit om Nederland sneller en leuker te vergroenen.
 • deel ik geen invasieve exoten uit.
 • deel ik geen exoten uit voor het buitengebied, maar alleen aan  beheerde gebieden waar al exoten staan; zoals tuinen en voedselbossen. Meer informatie over het juiste stekje op het juiste plekje .
 • deel ik niet bewust ongezonde bomen uit, maar houd ik een oogje in het zeil middels het ziekteblad.

Als organisatoren…

Gedragscode

Medewerkers en vrijwilligers van MeerBomen.nu werken samen aan een gezamenlijk doel: zo veel mogelijk bomen (ver)planten. Voor een goede samenwerking vragen we iedereen deze gedragscode door te nemen en zich eraan te houden.

Respect

 • Respecteer mens, dier, natuur en andermans eigendommen.
 • Wees vriendelijk tegen elkaar.
 • Iedereen heeft een eigen geschiedenis, waardeer verschillen.
 • Laat anderen in hun waarde, ook als je het niet eens bent.
 • Heb oog voor elkaar en betrek elkaar.

Samenwerking

 • Volg instructies op van medewerkers/terreinbeheerders.
 • Zeg wat je gaat doen en doe wat je zegt.
 • Heeft iemand iets nodig? Kijk of je kunt helpen.
 • Feedback geven mag, maar doe het met een constructieve insteek.
 • Krijg je feedback? Sta er voor open, luister goed en pas je gedrag aan.
 • Ontstaat er een conflict? Los het in eerste instantie samen op. Lukt dat niet, zoek dan contact met de regiocoördinator of met het landelijk team.

Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag staan we niet toe. Verbale en fysieke agressie, verbale en fysieke intimidatie, discriminatie op basis van afkomst, religie, geslacht, geaardheid, leeftijd, leefstijl, seksueel grensoverschrijdend gedrag en opmerkingen en pest/treitergedrag (roddelen, buitensluiten, negeren, belachelijk maken) staan we niet toe. 

Gebeurt het bij jou? Geef je grens aan. Zie je het gebeuren? Spreek je uit!

Privacy & cookies

Wij slaan contactgegevens op van plantlocaties, oogstlocaties en vrijwilligers zodat wij deze komende winter aan elkaar kunnen koppelen. Ook houden wij alle deelnemers aan de campagne op de hoogte van de vorderingen.

Meer Bomen Nu maakt op deze website gebruik van cookies. Klik hier voor meer uitleg.